ekologia

Strona poswiecona ekologii.

Galerje

Październik 03, 2018

Egzamin E.14

Link E14

1.Dana jest tabela psy o polach: imie, rasa, telefon_wlasciciela, rok_szczepienia. Aby wyszukać telefony właścicieli, których psy były szczepione przed 2015 rokiem, należy użyć polecenia SQL
A. SELECT psy FROM rok_szczepienia < 2015
B. SELECT imie, rasa FROM psy WHERE rok_szczepienia > 2015
C. SELECT telefon_wlasciciela FROM psy WHERE rok_szczepienia < 2015
D. SELECT telefon_wlasciciela FROM psy WHERE rok_szczepienia > 2015
Odp:C
2.Która ze zdefiniowanych funkcji w języku PHP jako wynik zwraca połowę kwadratu wartości przekazanej?

A. function licz($a) { echo $a*$a/2; }
B. function licz($a) { return $a/2; }
C. function licz($a) { return $a*$a/2; }
D. function licz($a) { echo $a/2; }
Odp:C
3.Dołączenie zewnętrznego arkusza stylów do kodu HTML jest realizowane przy użyciu znacznika

A. <css>
B. <link>
C. <style>
D. <meta>

Odp:B

4.W języku HTML zdefiniowano znacznik a. Wartość nofollow atrybutu rel

A. oznacza, że kliknięcie na link nie przeniesie do strony website.com
B. oznacza, że kliknięcie na link otworzy go w osobnej karcie przeglądarki
C. jest informacją dla robota wyszukiwarki Google, aby nie podążał za tym linkiem
D. jest informacją dla przeglądarki internetowej, aby nie formatowała słowa „link” jako odnośnika

Odp:C

5.Które polecenie wydane z konsoli systemowej dokona przywrócenia bazy danych?

A. mysqldump -u root -p baza > kopia.sql
B. mysqldump -u root -p baza < kopia.sql
C. mysql -u root -p baza < kopia.sql
D. mysql -u root -p baza > kopia.sql
Odp:C
6.W języku JavaScript wynik działania instrukcji zmienna++; będzie taki sam jak instrukcji

A. zmienna–;
B. zmienna+=1;
C. zmienna=zmienna+10;
D. zmienna===zmienna+1;

Odp:B

6.Co to jest DBMS?

A. Strukturalny język zapytań kierowanych do bazy danych
B. System zarządzania bazą danych
C. Obiektowy język programowania do generowania stron www
D. Kaskadowy arkusz stylów do opisu wyglądu strony www

Odp:B

7.Wskaż rezultat działania fragmentu kodu JavaScript

A. Usunięcie akapitu ze strony
B. Dodanie akapitu na koniec strony
C. Wyświetlenie okna dialogowego z napisem akapit
D. Dodanie akapitu na początku strony

Odp:B

8.Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu

A. ułatwienia formatowania strony
B. nadpisywania wartości znaczników już ustawionych na stronie
C. połączenia struktury dokumentu strony z właściwą formą jego prezentacji
D. blokowania jakichkolwiek zmian w wartościach znaczników już przypisanych w pliku CSS
Odp:A
9.Prawidłowy, zgodny ze standardem języka XHTML, zapis samozamykającego się znacznika odpowiadającego za łamanie linii ma postać
A. </ br>
B. <br />
C. </br/>
D. <br> </br>

Odp:B

10.W strukturalnych językach programowania w celu przechowania informacji o 50 uczniach (ich imionach, nazwiskach, średniej ocen) należy użyć

A. tablicy 50 elementów o składowych strukturalnych
B. struktury 50 elementów o składowych typu tablicowego
C. tablicy 50 elementów o składowych łańcuchowych
D. klasy 50 elementów typu tablicowego
Odp;A
Październik 01, 2018

Ograniczaj zużycie wody

Zużycie mniejszej ilości wody nie tylko pozytywnie wpłynie na środowisko, ale też pozwoli zaoszczędzić pieniądze. Jak się o to zatroszczyć? Przede wszystkim należy naprawić nieszczelne zawory i cieknące krany. Zamiast brać kąpiel w wannie po brzegi napełnionej wodą lepiej bierz prysznic. W ten sposób zużyjesz ponad połowę mniej wody.

 

Październik 01, 2018

Korzystaj z materiałów nadających się do recyklingu

Warto wyrobić w sobie nawyk korzystania z produktów nadających się do recyklingu. Początki mogą być trudne, ale tak naprawdę to prostsze niż Ci się wydaje. Dzięki temu ograniczysz powiększanie się obszarów zajmowanych przez wysypiska śmieci.

Październik 01, 2018

Jak dbać o ekologię

Segreguj śmieci
Kup kilka pojemników na śmieci tak, by do każdego z nich trafiał inny rodzaj odpadów. Jeden przeznaczony być powinien na papier, drugi na plastik, trzeci na szkło białe, czwarty szkło kolorowe a piąty na tzw. odpady organiczne. Czy wiesz, że na wysypiska trafiłoby o 10 000 ton szkła mniej w ciągu roku, gdyby każdy człowiek wyrzucił jeden słoik po marmoladzie do kontenera przeznaczonego na szkło?